1
2
3
4

Cursusmateriaal

De politiecursus voor burgers

Wijkagenten kunnen meer resultaten in het werk boeken als burgers zich betrokken voelen bij hun buurt. Betrokkenheid leidt ertoe dat burgers meer eigen initiatieven nemen om de buurt veiliger en leefbaarder te maken. De cursus, die Giswald Advies speciaal voor de Nationale Politie ontwikkelde, stimuleert deze bertrokkenheid. Agenten krijgen met het materiaal een instrument in handen om de buurtbewoners uit te nodigen op het bureau engedurende meerdere bijeenkomsten een gedegen en aantrekkelijk pakket modules aan te bieden. De vorm van de negen modules nodigt burgers uit om ook het woord te nemen. Ze kunnen niet aan de kant blijven zitten; ze doen, praten en denken actief mee! Zo ontstaat een actieve wisselwerking tussen politie en burgers.

 

De politiecursus voor jongeren

In opdracht van de politie Amsterdam-Amstelland en Kennemerland heeft Giswald Advies een Politiecursus voor Jongeren ‘Lekker Boeiend?!’ ontwikkeld. Tijdens de cursus raken jongeren en politie in gesprek en dit zal het wederzijdse begrip en dus vertrouwen doen toenemen. Giswald Advies heeft zowel jongeren als politie betrokken bij het productieproces van de cursus.  Ook werd het lesmateriaal door leerlingen van twee grafische opleidingen ( GLU en Haarlem College) bedacht en vormgegeven.  Door ontmoetingen met jongeren te organiseren neemt de politie het initiatief om op boeiende wijze het gesprek met elkaar aan te gaan.   De lesonderwerpen spreken, mede door de geweldige inzet van jongeren, zeker tot de verbeelding. Het cursusmateriaal bestaat oa uit een speelfilm, een strip, een interactieve quiz, etc. Giswald Advies werkte tijdens dit project nauw samen met Tine de Jong-Veenstra. Zij deed de grafische vormgeving en zorgde voor creatieve input.

 

Cursus Diversiteit

Giswald Advies bedacht een dialoogvorm waarmee de politie met allochtone ouders in gesprek kan komen over veilige buurten. De film Buiten Spel is een instrument voor wijagenten om het contact met allochtone wijkbewoners te verstevigen en een zinvol gesprek aan te gaan. Buiten Spel bestaat uit een film en een bordspel. Het spel en resp. de film is gemaakt in samenwerking met Tine de Jong-Veenstra en Allard Detiger/Paul de Heer. Giswald Advies schreef het scenario en bracht de partijen bijeen. Tal van buurtbewoners en agenten werkten aan de film mee. De film behandelt een casus van een 11-jarig Marokkaans jongetje dat spijbelt van school, aansluiting zoekt bij oudere ‘hangjongeren’ en daardoor in de problemen komt. Bij de film hoort ook een bordspel. De film en het spel werden in 2009 genomineerd als een van de beste projecten rondom Diversiteit.